Els cicles formatius encapçalen la nova formació a Barcelona

La poca sortida laboral que tenen moltes llicenciatures, diplomatures i graus universitaris, independentment de la popularitat que tinguin, és un fet cada cop més conegut i ja fa temps que s’està abandonant aquella clàssica associació entre anar a la universitat i trobar una bona feina. Per això conèixer la oferta de cicles formatius barcelona és molt important.

En paral·lel, i amb molta relació amb el mateix fenomen, ens trobem que durant la darrera dècada l’antigament poc positiva imatge de les FP, que en anomenar-les per les inicials amagaven un nom molt més atractiu, «formació professional», ha millorat notablement i s’ha convertit en la recomanació principal de cada cop més gent pel que fa a cursar uns estudis que donin unes mínimes garanties d’acabar trobant feina i, de fet, trobar feina d’allò que s’ha estudiat.

Oferta de cicles formatius

L’avantatge del que, en realitat, es coneix actualment com a cicles formatius és que, a més d’oferir una formació realment especialitzada, tenen un enfocament molt més orientat al món laboral i a la satisfacció de les ofertes de feina que s’hi produeixen per les necessitats que es creen a la societat, mentre que les places de les carreres universitàries no tenen cap relació amb l’oferta de llocs de treball que es troben els llicenciats o graduats en acabar els seus estudis, circumstància que els duu a la precarietat laboral o, en molts casos, a l’atur.

A més, els cicles formatius sempre inclouen pràctiques en empreses que habitualment busquen cobrir llocs de feina i no només la subvenció, de manera que és força freqüent que aquells estudiants d’un cicle formatiu que duen a terme les pràctiques de manera satisfactòria aconsegueixin una feina a l’empresa on s’han acabat de formar.

Un altre avantatge dels cicles formatius és que, a diferència dels estudis universitaris, no cal tenir el títol de Batxillerat per tal d’accedir-hi. Sí que ho demanen els cicles de grau superior, però els de grau mitjà, que tenen a veure amb professions menys especialitzades, requereixen únicament que l’alumnat hagi superat l’ESO. I, en acabar aquests graus mitjans, es pot accedir a algun de grau superior sense haver cursat Batxillerat.

La ciutat de Barcelona fa una clara aposta pel foment de la Formació Professional o cicles formatius, i a través de diverses pàgines web ofereix informació i consells per a la tria d’aquests cicles, i és que una de les decisions més complicades a què s’enfronta un adolescent és la seva especialització formativa, que sempre arriba massa aviat i amb molts dubtes.

Totes les professions que ens podem imaginar, i fins i tot les que no, tenen uns estudis al darrere, i sorprèn la quantitat d’ells que no són universitaris. Als cicles formatius es cobreixen àmbits com el món agrari, el comerç i el màrqueting, la construcció, la gestió i administració d’empreses, l’electrònica, l’hoteleria i el turisme, la imatge i el so, la informàtica, la química, la sanitat –un dels sectors amb més ofertes de feina i més demanda social-, la creació i el disseny i fins i tot les activitats físiques i esportives.